تاثیر عملیات حرارتی بر تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک

تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک در طول عملیات حرارتی یک پدیده رایج است. تغییرات در شکل این چرخ دنده ها دقت و کیفیت آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این مقاله تاثیر مواد، پارامترهای عملیات حرارتی خاموش کردن، و سطوح پردازش مکانیکی را بر تغییر شکل عملیات حرارتی دنده بررسی می‌کند. این بر مکانیسم‌های تأثیر دمای خاموش کردن و خاموش کردن دمای محیط بر تغییر شکل عملیات حرارتی تمرکز می‌کند و روش‌های کنترل کیفیت دنده مربوطه را پیشنهاد می‌کند. این امر زمینه ای را برای تولید دنده های با کیفیت و با دقت بالا فراهم می کند.

اهمیت چرخ دنده های فلزی کوچک در جامعه مدرن

مکانیزاسیون یکی از ویژگی های کلیدی توسعه سریع در جامعه مدرن است. کم اهمیت چرخ دنده های فلزیبه عنوان اجزای ضروری سیستم های انتقال مکانیزه، نقشی بی بدیل در بهبود سبک زندگی انسان و افزایش کارایی تولید جامعه ایفا می کنند. بنابراین، کیفیت از چرخ دنده های فلزی در ماشین آلات برای اطمینان از عملکرد طبیعی تولید اجتماعی اساسی است. تولید چرخ دنده های واجد شرایط و با کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در طول پردازش چرخ دنده های فلزی کوچک، عوامل مختلفی می توانند باعث تغییر شکل چرخ دنده شوند و بر کاربرد عادی آنها تأثیر بگذارند. عملیات حرارتی چرخ دنده های فلزی مرحله مهمی در تولید دنده است. درمان تمپر دیفرانسیل استحکام، سختی، مقاومت در برابر سایش و استحکام خستگی فولاد دنده را تا حد زیادی بهبود می بخشد و نیازهای عملکردی مختلف را برآورده می کند و نیازهای مکانیکی را برآورده می کند. بخش در زمینه های مختلف به دلیل پیچیدگی عملیات و فرآیندها، چرخ دنده های فلزی کوچک پس از عملیات حرارتی مستعد تغییر شکل هستند که بر افزایش کیفیت تأثیر می گذارد. تغییر شکل عملیات حرارتی به طور قابل‌توجهی بر دقت به‌دست‌آمده در مراحل اولیه پردازش قطعات دنده تأثیر می‌گذارد، و حتی تکنیک‌های شکل‌دهی پیچیده و پیشرفته برای بازگرداندن دقت خود تلاش می‌کنند. اگر تغییر شکل دنده قابل توجه باشد، نه تنها میزان حذف مواد و سرمایه گذاری مالی را افزایش می دهد، بلکه بر ظرفیت باربری چرخ دنده تأثیر می گذارد و طول عمر آن را کاهش می دهد.

علل اصلی تغییر شکل در چرخ دنده های فلزی کوچک پس از عملیات حرارتی

دلیل اصلی تغییر شکل در چرخ دنده های فلزی کوچک پس از عملیات حرارتی، خود فرآیند عملیات حرارتی است، یعنی تنظیمات پارامتر خاموش کردن، از جمله دمای خاموش کردن، دمای متوسط ​​خاموش کردن، و غیره. انتخاب مواد فلزی و مراحل پردازش مکانیکی نیز بر تغییر شکل چرخ دنده های فلزی تأثیر می گذارد در طول عملیات حرارتی این مقاله علل تغییر شکل عملیات حرارتی را از جنبه‌هایی مانند مواد دنده، تنظیمات پارامتر خاموش کردن، و پردازش مکانیکی چرخ دنده‌ها تحلیل می‌کند. به مکانیسم‌های تأثیر عوامل مختلف بر تغییر شکل دنده می‌پردازد و از این طریق اقداماتی را برای کنترل کیفیت دنده، بهبود دقت دنده و گسترش آنها پیشنهاد می‌کند. سرویس زندگی است.

علل تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک در طول عملیات حرارتی

انتخاب مواد: اطمینان از کیفیت چرخ دنده های فلزی کوچک و کاهش تغییر شکل در طول عملیات حرارتی کلیدی است. خلوص، یکنواختی و سختی پذیری معیارهای اصلی انتخاب هستند مواد خام برای چرخ دنده های فلزی کوچک که مستقیماً بر تغییر شکل تأثیر می گذارد. طبق الزامات استاندارد یا طراحی، نسبت ناخالصی ها در فولاد، خلوص مواد فولادی دنده را نشان می دهد. یکنواختی ترکیب، ساختار و توزیع نقص در مجموع به عنوان یکنواختی مواد شناخته می شود. سختی پذیری، بر اساس آرایش عمق و سختی لایه سخت شده در یک محیط از پیش تعیین شده، ویژگی های مواد را توصیف می کند. میزان سرد شدن بحرانی کوئنچ درجه سختی پذیری را تعیین می کند. جداسازی ترکیبات شیمیایی می تواند منجر به تغییر شکل شود، با ساختارهای نواری یکی از مظاهر عدم یکنواختی مواد است که تغییر شکل چرخ دنده را افزایش می دهد.

عرض نوار سختی پذیری یکی از جنبه های مهم عملکرد سختی پذیری است. به طور کلی، مقدار سختی پذیری در J9، که نشان دهنده سختی 9 میلی متر از انتهای آن است، بسیار مهم است. یک مقدار معقول برای این سختی پذیری در J9 بالای 28HRC و کمتر از 42HRC است. اگر J9 از 42HRC بیشتر شود، منجر به تغییر شکل قابل توجهی در پس از خاموش شدن مواد و تمایل به شکستگی های شکننده می شود. از این رو، نوار سختی پذیری باریک تر ترجیح داده می شود.

کنترل پارامترها در عملیات حرارتی دنده فلزی: دلایل تغییر شکل در چرخ دنده های فلزی در طول فرآیند کوئنچ عملیات حرارتی به شرح زیر است: هر چه تنش خاموشی بیشتر و یکنواختی تبدیل فاز در هنگام خاموش کردن اجزای چرخ دنده کمتر باشد، همبستگی بین تفاوت حجمی خاص و تغییر شکل خاموش کننده. استحکام تسلیم فولاد نیز بر میزان تغییر شکل خاموش کننده در چرخ دنده ها تأثیر می گذارد. مقاومت چرخ دنده ها در برابر تغییر شکل پلاستیک با درجه تغییر شکل نسبت معکوس دارد. مطالعه مقادیر پارامترهای مختلف قطعات در حین کوئنچ مانند سرعت سرد شدن، ساختار، حالت سختی و غیره، مشهود است که سرعت سرد شدن قطعات مختلف فلز کوچک چرخ دنده ها از بالا به پایین متفاوت است. تفاوت در نرخ های خنک کننده بین سطح چرخ دنده، منطقه انتقال و فضای داخلی منجر به تغییر شکل چرخ دنده می شود. بر اساس این اصل، بهبود یکنواختی در مراحل مختلف برای به حداقل رساندن تغییر شکل عملیات حرارتی دنده بسیار امکان پذیر است.

عوامل مؤثر بر مکانیسم عملکرد چرخ دنده های فلزی کوچک: محیط خاموش کننده اصلی چرخ دنده ها روغن مایع است. ایمنی

عملکرد، سرعت خنک کنندگی و عملکرد ساختاری چرخ دنده ها پس از عملیات حرارتی ملاحظات مهمی در تعیین دمای روغن خاموش کننده دنده هستند. پس از در نظر گرفتن این عوامل، اطمینان از حداقل تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک عملیات حرارتی پس از خاموش شدن، هدف اصلی تولید است. کنترل دمای خاموش کردن 50 درجه زیر نقطه اشتعال، تولید ایمن را تضمین می کند و احتمال حوادثی مانند آتش سوزی را کاهش می دهد. افزایش جزئی دمای روغن کوئنچ تأثیر جزئی بر سرعت خنک شدن دارد اما به طور قابل توجهی اختلاف دمای بین هسته و سطح را در طول کوئنچ کاهش می دهد. یکنواختی خنک کننده چرخ دنده های فلزی کوچک عمدتاً به اختلاف دمای بین هسته و سطح بستگی دارد. هر چه اختلاف دما بیشتر باشد، سرمایش ناهموارتر می شود.

تفاوت دمای قابل توجه بین داخل و خارج در هنگام خاموش کردن منجر به دگرگونی ساختاری ناهمزمان می شود. در طول خنک سازی، سرعت خنک کننده سطح همیشه بالاتر از سرعت خنک کننده هسته است و دمای سطح ابتدا به نقطه Ms کاهش می یابد. در این زمان، دمای هسته بالا باقی می ماند و سطح با سرعت بیشتری به مارتنزیت تبدیل می شود. هنگامی که دمای هسته چرخ دنده فلزی کوچک به زیر نقطه Ms می رسد، هسته تبدیل مارتنزیت را آغاز می کند، اما مارتنزیت اطراف، که شکننده تر است، انبساط هسته مارتنزیت را محدود می کند. پس از خاموش شدن، چرخ دنده فلزی کوچک دارای تنش ساختاری پسماند قابل توجهی است. تنش حرارتی و تنش ساختاری با هم کار می کنند و باعث تغییر شکل مواد می شوند. بنابراین افزایش دمای روغن کوئنچ و کاهش اختلاف دمای داخل و خارج از روش های موثر برای کاهش تغییر شکل در کوچک است. قطعات دنده فلزی.

پیشنهادات کنترل کیفیت برای تولید

در پاسخ به علل تغییر شکل در عملیات حرارتی کوئنچینگ، روش هایی برای کنترل تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک طراحی شده است. انتخاب مواد: مکانیسم تأثیر سختی پذیری مواد بر تغییر شکل عملیات حرارتی این است که عرض نوار سختی پذیری متناسب با مقدار تغییر شکل چرخ دنده است. بنابراین، لازم است به طور منطقی سختی پردازش چرخ دنده را کنترل کنید مواد برای به دست آوردن پارامترهای بهینه برای مواد پردازش دنده فلزی کوچک. اندازه دانه در مواد دنده نیز باید به شدت کنترل شود. اندازه دانه متناسب با تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک است، بنابراین انتخاب مواد دنده باید اندازه دانه معقول را تحت شرایط سختی پذیری قابل قبول تضمین کند. کنترل کوئنچ: بر اساس آزمایش‌های تأثیر دمای خاموش کردن بر تغییر شکل و آزمایش‌های خنک‌کننده دمای خاموش کردن، مشخص شده است که کوچک‌ترین تغییر شکل چرخ‌دنده‌های فلزی کوچک در طول عملیات حرارتی تقریباً در دمای ۸۴۰ درجه سانتی‌گراد رخ می‌دهد. در این دما، کنترل تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک نسبتا آسان است. علاوه بر این، اختلاف دمای قابل توجهی بین داخل و خارج مواد باعث تغییر شکل می شود. هنگامی که دمای خاموش کردن به 840 درجه سانتیگراد می رسد، افزایش دمای خاموش کردن برای کاهش اختلاف دمای داخلی و خارجی به طور قابل توجهی موثر نیست. دمای خاموش کردن باید حدود 80 درجه سانتیگراد کنترل شود. علاوه بر این، می‌توان افزودنی‌هایی را در حین کوئنچ اضافه کرد تا سختی چرخ‌دنده‌های فلزی کوچک را افزایش دهد. بهبود سطوح پردازش مکانیکی: مراحل پردازش مکانیکی می تواند کیفیت عملیات حرارتی دنده فلزی کوچک را از طریق روش تغییر شکل معکوس بهبود بخشد. با استفاده از پردازش ثانویه و عملیات حرارتی می توان مسائل مربوط به ضخامت و شکل ناهموار و عدم تقارن را حل کرد. قبل از عملیات حرارتی، تنظیم علمی ابعاد دنده برای حفظ تغییر شکل در محدوده معقول مفید است. چه زمانی جعل چرخ دنده های فلزی کوچک، لازم است اطمینان حاصل شود که خطوط جریان فلز آهنگر به طور متقارن در امتداد قسمت بیرونی چیده شده اند. از چرخ دنده خالی، و خطوط جریان مقطع طولی در حالت بسته مرتب شده اند. این امر تشکیل یک الگوی تغییر شکل عملیات حرارتی خوب را تسهیل می کند و از تغییر شکل بیش از حد چرخ دنده جلوگیری می کند. برای دیدار با الزامات ساخت چرخ دنده در شرایط با سرعت بالا و بار سنگین، نسبت آهنگری نباید کمتر از 5 باشد. از طریق این اصلاحات و کنترل تقویت شده پس از عملیات حرارتی آهنگری، می توان کیفیت آهنگری های دنده فلزی کوچک را بهبود بخشید و تغییر شکل عملیات حرارتی را کاهش داد.

نتیجه

تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک در طول عملیات حرارتی نه تنها به تنظیم پارامترهای فرآیند عملیات حرارتی بلکه به عواملی مانند مواد و سطوح پردازش مکانیکی بستگی دارد. این مقاله بر مطالعه مکانیسم‌های تأثیر دمای خاموش کردن و خاموش کردن دمای محیط بر تغییر شکل چرخ دنده در طول عملیات حرارتی چرخ‌دنده‌های فلزی کوچک تمرکز دارد. نتایج زیر به دست آمد: ① دمای بهینه خاموش کردن تقریباً 840 درجه سانتیگراد است که در آن تغییر شکل چرخ دنده های فلزی کوچک در طول عملیات حرارتی حداقل است و کنترل تغییر شکل آنها نسبتاً آسان است. ② هنگامی که دمای خاموش کردن دنده به 80 ℃ می رسد، افزایش دمای خاموش کردن برای کاهش اختلاف دمای داخلی و خارجی به طور قابل توجهی موثر نیست.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

رفته به بالا