آلیاژ نیکل

مواد آلیاژ نیکل

آلیاژهای مبتنی بر نیکل به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و پایداری حرارتی نسبتاً پایدار معروف هستند.

پارامتر اصلی

PNآلیاژ نیکل
چگالی8.6 گرم در سانتی متر مربع
سختی36 HRC
رفته به بالا