MIM
Fe03Si

مواد Fe03Si

Fe03Si نوعی آلیاژ مغناطیسی نرم است. قطعات تولید شده با استفاده از MIM فرآیند (Metal Injection Molding) با این آلیاژ در هر دو سیستم AC و DC در صنعت برق قابل استفاده است.

پارامتر اصلی

PNFe03Si
چگالی> 7.55 گرم بر سانتی متر مکعب
استراحت القای مغناطیسی0.8T
نفوذپذیریμmax = 5000
شدت مغناطیسیJs(4Ka/m)=1.36T
سختی100-180HV10

شیمیایی

 فولاد کم آلیاژ
نسبت (%)MIM-Fe02Ni
Feبال
C0-0.1
Cr-
Ni-
Mo-
Mn-
Si2.5-3.5
S-
P-
رفته به بالا