MIM-8620

مواد MIM-8620

La مواد 8620 که در فرآیند MIM (Mal Injection Molding) استفاده می شود، می توان سختی سطح آن را از طریق نیتریدینگ به 600-750 HV1 افزایش داد. در داخل، استحکام کششی خوب و چقرمگی معقول را حفظ می کند و آن را برای تولید اجزای شفت مانند مناسب می کند.

شیمیایی

 فولاد کم آلیاژ
نسبت (%)MIM-8620
Feبال
C0.18-0.23
Cr0.4-0.6
Ni-
Mo0.15-0.25
Mn0.7-0.9
Si0.15-0.35
S-
P-
رفته به بالا